Các môn học In
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 16:01

CÁC MÔN HỌC

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

CT ĐÀO TẠO

1

Vật liệu điện tử

CTTT Điện-điện tử

2

Thực hành chế tạo vật liệu điện tử

CTTT KH&KT Vật liệu

3

Công nghệ vi điện tử

Vật lý kỹ thuật

4

Tổng hợp chế tạo vật liệu

Sau đại học

5

Vật lý, công nghệ chế tạo mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn

Sau đại học

6

Vật liệu có cấu trúc nano

Sau đại học

7

Linh kiện điện tử và cảm biến nano

Sau đại học

8

Công nghệ chế tạo các cấu trúc micro-nano

Sau đại học

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:38 )