Nguyễn Khắc Mẫn In
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 22 Tháng 3 2012 11:39

Họ và tên: Nguyễn Khắc Mẫn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1970
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963


1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Vật lý chất rắn

 • Vật lý và Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao

 • Các hiện tượng chuyển pha kim loại-điện môi

 • Phổ quang điện tử tia-x (XPS)

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2001

  Vật lý chất rắn/Trường ĐHBK Hà Nội

Thạc Sĩ

 

 

Kỹ sư/cử nhân

  1992

  Vật lý chất rắn/Trường ĐHTH Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1992-1993: Thực tập sau đại học tại Viện Vật lý, Viện KHCN Việt Nam

 • 1994-nay: Nghiên cứu viên tại Viện ITIMS, Trường ĐHBK Hà Nội

 • 1996: Thực tập sinh, Khoa vật lý, Đại học tổng hợp Rajasthan, Ấn Độ

 • 2002-2003: Thực tập sau TS, Khoa vật lý,  Đại học KHCN Pohang (Postech)

 • 2005-nay: Giảng viên Trường ĐHBK Hà Nội

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Fabrication and characterization of high-Tc superconducting thin films, Project SEED-Net/No. HUT0101, Thư ký dự án.

 • Nghiên cứu và chế tạo các màng mỏng siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-Sr-Ca-Cu-O và YBa2Cu3O7, Đề tài NCCB/421204, Chủ nhiệm đề tài.

 • Workshop on High-Tc Superconducting Materials&Applications, Project SEED-Net/HUT AFS0301, Thư ký Hội thảo.d. Tự động hoá phép đo các thông số vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao phục vụ đào tạo, Đề tài KHCN cấp Bộ/B2006-01-68, Chủ nhiệm đề tài.

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao BSCCO bằng phương pháp sol-gel, Đề tài KHCN cấp Bộ/B2008-01-216, Chủ nhiệm đề tài.

7. Các giáo trình đã biên soạn

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

 1. N. K. Man, N. H. Sinh, K. B. Garg, T. D. Hien, N. X. Phuc, N. H. Dan, and N. P. Thuy, "XPS study of high-Tc superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+", Modern Topics of Solid State Physics, Volume I, Scientific and Engineering Publishing House, Hanoi, 1998, pages 472-477 (Vietnam Journal).

 2. N. K. Man, K. B. Garg, T. D. Hien, N. H. Sinh, N. X. Phuc, and S. Venkatesh, "X-ray photoelectron spectroscopies of Ni-doped Bi-2212 compounds", JMMM 177-181, 1998, pages 527-528.

 3. N. K. Man, Kamlesh Kumari, S. Venkatesh, T. D. Hien, N. H. Sinh, N. X. Phuc, and K. B. Garg, "X-ray Photoelectron Study of Bi2Sr2CaCu2-xCoxO~8", Inter. Jour. Mod. Phys. B 13, 1999, pages 1655-1662.

 4. T.D. Hien, N.K. Man, and K. B. Garg, "Study of the influence of hole concentration on high-Tc superconductivity of cuprates Bi-2212 by X-ray photoelectron spectroscopy", JMMM 262, 2003, pages 508-513.

 5. Dao Van Truong, Than Duc Hien, Nguyen Khac Man, and Nguyen Duc Minh, "Synthesis of Bi(Pb)-2223 superconductor by citrate sol-gel methode", Communication in Physics, Vol.13, No.2 (2003), pages 99-104 (Vietnam Journal).

 6. Ho-Seop Shin, Hu-Jong Lee, Do Bang and Nguyen Khac Man "Effect of spin polarized current injection on pair tunneling properties of Bi2Sr2CaCu2O8+ Intrinsic Josephson Junctions", Progress in Superconductivity, Vol.5, No.1, 2003, pages 5-8 (South Korea Journal).

 7. NT Mua , C R Serrao , Shipra, A Sundaresan, T D Hien , and N K Man '' High critical current density in Ag-doped Bi-2212 thin films ", Journal Supercond. Sci.Technol,Vol.2, No.10, October 2008,No 105002, pp 1-5.

 8. N.K.Man, T.D.Hien, N.T.Mua, N.D.Thanh, C.D.Hien "Effect of particle size on some Properties of high -Tc Bi- Based Compounds". Journal of the Korean Physical Society, Vol.52, No 5, May, (2008), pp 1625-1628.

 9. N. T. Mua, A.Sudaresan, T. D. Hien, and N. K. Man ''Preparation and Characterization of Bi-2212 thin film using Pulsed Laser Deposition '', Journal of Materials Science and Engineering, Vol 2, No 4, April, (2008) pp 7-11.

 10. N.K.Man, T.D.Hien, N.T.Mua, and N. Q. Huy "Study of intergranular characterization in polycrystal high-Tc Bi-2223 superconductor by ac-susceptibility measurements". Proceedings, SPMS-2009, Da Nang 11/2009.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 16:22 )