DANH SÁCH LỚP CAO HỌC ITIMS 2009 - HƯNG YÊN In
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 19 Tháng 3 2010 18:19
HTML clipboard

DANH SÁCH LỚP CAO HỌC ITIMS 2009 - HƯNG YÊN

 

STT

Họ tên

GT

Ngày sinh

Nơi sinh

Bằng TN ĐH

1

Đỗ Tuấn Anh Nam 24/02/1977 Hưng Yên Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN

2

Vũ Văn Chiến Nam 24/12/1983 Hải Dương KT Điện - Điện tử, ĐH Sư phạm HCM

3

Nguyễn Đình Dũng Nam 05/05/1978 Hải Dương Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN

4

Lê Thành Huy Nam 20/11/1983 Bình Định CN Hóa học, ĐH BKHN

5

Bùi Thị Huyền Nữ 02/02/1986 Thái Bình VLKT, ĐHBK HN

6

Nguyễn Đình Hùng Nam 05/12/1980 Bắc Ninh KT Điện, ĐH SPKT Hưng Yên

7

Trần Minh Hùng Nam 01/11/1983 Bắc Ninh KT Điện, ĐH SPKT Hưng Yên

8

Đặng Văn Khanh Nam 06/10/1971 Hưng Yên KT Điện - Điện tử, ĐH Sư phạm HCM

9

Nguyễn Đức Long Nam 10/07/1979 Hưng Yên KT Điện, ĐH SPKT Hưng Yên

10

Nguyễn Ngọc Minh Nam 08/11/1977 Hải Dương Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN

11

Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 05/11/1984 Bắc Ninh CN Hóa học, ĐH BKHN

12

Phan Thị Bích Ngọc Nữ 24/09/1976 Hưng Yên Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN

13

Lê Thị Nụ Nữ 13/05/1984 Hải Dương KT Điện, ĐH SPKT Hưng Yên

14

Trần Quang Phú Nam 07/12/1978 Hà Nội Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN

15

Nguyễn Trọng Quang Nam 14/04/1984 Hưng Yên CN Hóa học, ĐH BKHN

16

Lương Văn Sử Nam 10/04/1984 Hưng Yên KT Điện, ĐH SPKT Hưng Yên

17

Trần Ngọc Thái Nam 20/08/1986 Vĩnh Phúc KT Điện tử, ĐH SPKT Hưng Yên

18

Nguyễn Văn Thắng Nam 20/10/1975 Phú Thọ Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN

19

Nguyễn Văn Toán Nam 01/06/1976 Bắc Ninh Điện, ĐHBKHN

20

Trần Thị Trang Nữ 02/11/1986 Hưng Yên Hóa học, ĐH Quốc gia HN

21

Vũ Thị Tựa Nữ 03/10/1963 Thái Bình Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN

22

Nguyễn Sỹ Uẩn Nam 17/10/1978 Thái Bình Sư phạm KT, ĐH Sư phạm HN
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 10:36 )