Học bổng ERAMUS MUNDUS - RoadShow Scholarship Erasmus Mundus In
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 07 Tháng 9 2009 10:26

Phái đoàn Ủy ban Châu Á tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của các nước thành viên EU tổ chức các buổi giới thiệu học bổng Eramus Mundus. Chương trình học bổng Eramus Mundus là học bổng do cộng đồng Châu Âu EU tài trợ dành cho sinh viên các nước thuộc thế giới thứ 3 đi du học Thạc sĩ, và Tiến Sĩ  tại 2 trong số các nước thuộc Châu Âu. Tùy vào thời gian của chương trình đào tạo, khoản trợ cấp học bổng sẽ dao động trong khoảng 21.000 - 42.000 euros cho các khóa đào tạo Thạc sĩ và khoảng 61.000 - 129.000 euros cho các chương trình nghiên cứu sinh.

Buổi giới thiệu thông tin sẽ diễn ra tại :
 
HA NOI - thu 2 ngay 7/9/2009 :
Truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi - tang 10, Nha Thu vien Dien tu - Ta Quang Buu, tu 8h00 den 11h00

Truong Dai hoc Ngoai thuong, phong 202 Nha D, 91 Chua Lang, tu 14h00 den 17h00

DA NANG - thu 3 ngay 8/9/2009 :
Hoi truong Vien Anh ngu truong Dai hoc Da Nang, 41 Le Duan, TP Da Nang, tu 8h00 den 11h00

TP HO CHI MINH - thu 4 ngay 9/9/2009 : 
Truong Dai hoc Bach khoa Tp. Ho Chi Minh, Hoi truong B4, 268 Ly Thuong Kiet, Q.10, tu 8h00 den 11h00

IDECAF - Vien trao doi Van hoa voi Phap - 31 Thai Van Lung, Q.1, tu 14h00 den 17h00.

Chúng tôi trân trọng kính mời các bạn tham dự buổi giới thiệu để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng Eramus Mundus, cơ sở đào tạo tham gia chương trình, chương trình đào tạo, phương thức  tuyển chọn, tiêu chí tuyển chọn, cách thức làm hồ sơ dự tuyển,...

De biet them thong tin chi tiet, xin moi cac ban xem trang web :
http://ec.europa.eu/erasmus-mundus  ;
http://www.delvnm.ec.europa.eu/study_in_eu/index.htm  ;
http:/www.vietnam.campusfrance.org
Hen gap lai,
CampusFrance Vietnam

---------------------------------------------------------------
Bonjour,
La Commission européenne au Vietnam organise, en partenariat avec l'Ambassade de France au Vietnam et la participation des autres états membres européens, le Roadshow Eramus Mundus. Le programme de bourses Eramus Mundus est financé par l'Union européenne pour les ressortissants des pays tiers poursuivant une formation en Master et en doctorat dans deux des pays européens. Les subventions attribuées varient entre 21 000 et 42 000 euros pour les formations en Master et entre 61 000 et 129 000 euros pour les formations en Doctorat, en fonction de la durée de la formation.
Le Roadshow sera organisé  à :
 
Hanoi, le 7 septembre 2009 à :
L’Ecole Polytechnique de Hanoi, tang 10, Nha Thu vien Dien tu - Ta Quang Buu, de 8h à 11h
L’Université de Commerce Extérieur, phong 202 Nha D, 91 Chua Lang, de 14h à 17h

  Danang, le 8 septembre 2009 à :
L’Université Nationale de Danang, Hoi truong Vien Anh ngu truong Dai hoc Da Nang, 41 Le Duan, Tp Da Nang, de 8h à 11h

 Ho Chi Minh Ville, le 9 septembre 2009 à :
L’Ecole Polytechnique de HCMV, Hoi truong B4, 268 Ly Thuong Kiet, Q.10, de 8h à 11h

L’Idecaf, 31 Thai Van Lung, Q.1, de 14h à 17h,

Nous avons le plaisir de vous inviter au Roadshow pour mieux connaître le programme de bourse Erasmus Mundus au Vietnam, les domaines de formation, les établissements d'accueil, la procédure de candidature, la procédure et les critères de sélection...

Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter les sites internet suivants :
http://ec.europa.eu/erasmus-mundus ;
http://www.delvnm.ec.europa.eu/study_in_eu/index.htm ;
http:/www.vietnam.campusfrance.org
A bientôt.
L'équipe CampusFrance Vietnam

Theo IOP Scientific  Activities

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 9 2009 10:41 )