Tin Alumini (tiếp) In
Viết bởi Mai Anh Tuan   
Thứ hai, 14 Tháng 12 2009 08:38

Chúng tôi đã nhận được tài trợ quỹ học bổng của HV Bùi Văn Hào (Alumini in Holland) - số tiền xin được công bố vào cuối đợt.

 

Mọi hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho ngày itims's day đều được hoan nghênh. Vui lòng gửi tới Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Best,

Tuấn