Tin Alumini (tiếp) In
Viết bởi Mai Anh Tuan   
Thứ hai, 14 Tháng 12 2009 08:34

Alumini ITIMS đã nhận được đề nghị đóng góp của Alu Bùi Văn Hào ( hiện đang là PhD. student của Twente). Xin cám ơn sự đóng góp của anh Hào. Chúng tôi xin chi tiết phần hỗ trợ của anh sau.

 

Mọi đóng góp cả bằng vật chất và tinh thần đều được hoan nghênh.

ITIMS Alumini Assc.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 12 2009 11:06 )