Công trình NCKH của NCS Đàm Nhân Bá In
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 10:40

Danh sách Công trình nghiên cứu khoa học của NCS Đàm Nhân Bá:

  1. FERROMAGNETIC ORDER IN LaNi5-xMgx; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

  2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DUNG DỊCH ĐIỆN LY KHÁC NHAU LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ ĐIỆN HÓA CỦA HỢP KIM LaNi4,8Ga0,2; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

  3. TÍNH TOÁN SỐ HẠT TỪ, KÍCH THƯỚC HẠT TỪ VÀ LỚP VỎ THUẬN TỪ TRONG HỆ VẬT LIỆU LaNi5-xGax; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009