ITIMS tổ chức seminar cho các nghiên cứu sinh đang làm việc tại Hà Lan và Hàn Quốc In
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 04 Tháng 2 2009 18:03

Hôm nay, 9h ngày 4/2/2009, Viện ITIMS đã tổ chức seminar cho các nghiên cứu sinh đang làm việc tại Hà Lan và Hàn Quốc trình bày các kết quả nghiên cứu:

1. NCS. Nguyễn Đức Minh
Tên báo cáo: Ferroelectric PZT thin films: fabrications (thin films, devices structure), electrical & piezo-displacement properties, and initial applications

2. TS. Nguyễn Đức Hoà:
Tên báo cáo: Synthesis and gas sensing applications of metal oxide nanowires

3. NCS. Ngô Ngọc Hà
Tên báo cáo: Optical properties of Si/Si:Er nanolayers grown by SMBE method