Top 10 Đại học đứng đầu thế giới In
Viết bởi Admin   
Thứ bảy, 31 Tháng 1 2009 00:22

Top 10 Đại học đứng đầu thế giới

  Rank  

University

1

  Harvard University, USA

2

  Yale University, USA  

3

  University of Cambridge, UK  

4

  University of Oxford, UK

5

  California Institute of Technology, USA  

6

  Imperial College London, UK  

7

  University College London, UK

8

  The University of Chicago, USA

9

  Massachusetts Institute of Technology, USA  

10

  Columbia University, USA  

 
(Theo The Times Higher Education Supplement, 2008)

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 9 2009 12:22 )