Bảo vệ luận án cấp Trường NCS Nguyễn Xuân Thái In
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 25 Tháng 3 2021 10:58

Bảo vệ luận án cấp Trường NCS Nguyễn Xuân Thái

 

Phòng Đào tạo Viện ITIMS xin thông báo về lịch Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của  NCS. Nguyễn Xuân Thái

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo, phát triển hệ đa cảm biến khí sử dụng màng mỏng và dây nano SnO2

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Duy
          TS. Matteo Tonerzzer
       
Thời gian: 14h  thứ 2, ngày 29/03/2021  
Địa điểm: C1-318, trường ĐH Bách Khoa  Hà Nội

Trân trọng.