Thông báo về việc nộp báo cáo 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo In
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 10:17

Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các nghiên cứu sinh (NCS) của Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện các công việc sau: 

1. Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016:

Tất cả NCS từ khóa 2012 đến khóa 2016 nộp 01 bản báo cáo 6 tháng cuối năm 2016 cho Viện Đào tạo Sau đại học (nộp cho cô Thủy) từ ngày 19/12/2016 đến hết 23/12/ 2016 và 01 bản copy cho Viện quản lý trực tiếp NCS (sau khi đã báo cáo công việc học tập nghiên cứu 6 tháng cuối năm tại đơn vị chuyên môn).

Các báo cáo này sẽ là căn cứ để đánh giá quá trình học tập nghiên cứu của  NCS và thanh toán khối lượng hướng dẫn cho tập thể hướng dẫn.

2. Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017:

  • NCS khóa 2016 hoàn thành báo cáo Tiểu luận tổng quan tại đơn vị chuyên môn trước ngày 01/06/2017;
  • NCS khóa 2015:

* Hoàn thành chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ trước ngày 20/05/2017 (bao gồm: học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề tiến sĩ);

* NCS đăng ký online (trong trang cá nhân, vào mục chuyên đề) và nộp đơn đăng ký tên các chuyên đề tiến sĩ (theo mẫu) về Viện Đào tạo SĐH từ ngày 15/03/2016 đến hết ngày 21/03/2017;

  • NCS khóa 2014 hoàn thành LATS trước 22/05/2017 (đối với NCS đăng ký hệ Tập trung);
  • NCS khóa 2013 hoàn thành LATS trước 27/05/2017 (đối với NCS đăng ký hệ Không tập trung);

Chú ý: Các mẫu báo cáo, biên bản, đơn đề nghị lấy từ trang Web của Viện Đào tạo Sau đại học sdh.hust.edu.vn trong mục các mẫu giấy tờ dành cho NCS.

Phòng Đào tạo Viện ITIMS.