Lịch bảo vệ đề cương cho NCS 2015 In
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 21 Tháng 4 2015 13:05

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG

Cho các thí sinh tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015

Tại trường ĐHBK Hà Nội

VIỆN  ITIMS

Tiểu ban

Họ và tên

Thời gian

Địa điểm

1

Vật liệu điện tử

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Thanh Hương

Nguyễn Văn Minh

9h00

10h00

11h00

6/5/2015

Viện ITIMS-403

2

Vật liệu điện tử

Vũ Thị Hoài Hương

Lê Đức Hiền

9h00

10h00

6/5/2015

Viện ITIMS-409

3

Vật liệu điện tử

Quản Thị Minh Nguyệt

Hoàng Xuân Thanh

Nguyễn Viết Chiến

9h00

10h00

11h00

7/5/2015

Viện ITIMS-409

4

Vật liệu điện tử

Trần Thị Ngọc Hoa

Trịnh Minh Ngọc

14h00

15h00

7/5/2015

Viện ITIMS-409


Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 4 2015 14:00 )