Giới thiệu In
Viết bởi Long VIC   
Thứ năm, 16 Tháng 2 2017 13:57

Phòng thí nghiệm Nano từ và siêu dẫn nhiệt độ cao thực hiện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực về các vật liệu, linh kiện từ và siêu dẫn.

Trưởng phòng thí nghiệm: GS. TS. Nguyễn Phúc Dương

Các lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Các tính chất từ của các hợp kim và màng mỏng
- Spintronics
- Điện tử học nano
- Siêu dẫn nhiệt độ cao
- Động học spin
- Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của các hạt từ ferrite và garnet có cấu trúc nano
- Từ học môi trường
- Mô phỏng và ghép nối máy tính

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 03 Tháng 3 2022 11:13 )