Giới thiệu In
Viết bởi Long VIC   
Thứ năm, 16 Tháng 2 2017 13:57

Phòng thí nghiệm công nghệ vi cơ điện tử và cảm biến (Micro-nano systems and sensors technology Laboratory) là phòng nghiên cứu mạnh về vật liệu điện tử và các linh kiện điện tử ở Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phòng thí nghiệm gồm 4 nhóm nghiên cứu:

  • Nhóm vi cơ điện tử và vi cơ hệ thống (MEMS),

  • Nhóm Pin (battery),

  • Nhóm vật liêu quang điện tử (Photoelectronic materials),

  • Nhóm cảm biến sinh học (Biosensors).
Với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, phòng thí nghiệm công nghệ vi hệ thống và cảm biến đã xuất bản rất nhiều các công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín (ISI).
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 4 2017 23:17 )