Cơ cấu tổ chức In
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 15:14


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Viện ITIMS
 
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Nguyễn Văn Hiếu

Viện trưởng: GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Phúc Dương

Phó Viện trưởng:
PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

Phó Viện trưởng:
PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ITIMS

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ:

Tính đến tháng 12/2016, Viện ITIMS có tổng số 32 Cán bộ, trong đó:

- Cán bộ biên chế: 29 người
- Cán bộ hợp đồng với ITIMS: 04 người

Số lượng Giáo sư: 03; Phó Giáo sư: 06; Tiến sỹ khoa học: 02; Tiến sỹ: 17; Thạc sỹ: 04.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 09:19 )