Máy tạo ni-tơ lỏng In
Viết bởi Vu Anh Minh   
Thứ ba, 16 Tháng 9 2008 17:19

Máy tạo ni-tơ lỏng

Mô tả thiết bị:

Chế tạo ni-tơ lỏng để dùng trong các thí nghiệm.

Ký mã hiệu: PLN106. Hãng sản xuất: Philips. Nước sản xuất: Hà lan

Năm sản xuất: 1965, lắp đặt và sử dụng: 1999

Thông số kỹ thuật:

Sản lượng 4 l/h

  • Hiện nay xưởng Nitơ lỏng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nghiên cứu và giảng dạy tại ITIMS. Bên cạnh đó xưởng nitơ lỏng có thể cung cấp một lượng nhất định cho các đơn vị

  • nghiên cứu khác nếu có nhu cầu.

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Minh Hồng

 

Từ khóa:

- Máy tạo ni-tơ lỏng

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 21 Tháng 4 2011 14:06 )