Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Cựu sinh viên
Cựu sinh viên
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2007 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 15:43

HTML clipboard

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2007

 

TT

Họ và tên Điện thoại Email

1.  

Dương Xuân Chung 0988425786  

2.  

Trần Quang Đạt 0437323844  

3.  

Chu Thị Hải 0902468000  

4.  

Nguyễn Đức Hiếu 0983772928  

5.  

Vũ Thị Hoài Hương 0947782277  

6.  

Vũ Quang Khuê 0985721809  

7.  

Đỗ Quang Thẩm 0983190129  

8.  

Trịnh Xuân Thắng 0989380476  

9.  

Lê Viết Thông 0906560746  

10.

Vũ Thị Trà 0904635502  
 


 
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2006 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 15:34

HTML clipboard

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2006

 

TT Họ tên Điện thoại Email
1 Tạ Thị Nhật Anh 0953738587  
2 Nguyễn Thái Hà 0983011609  
3 Bùi Văn Hào 0988089048  
4 Lê Thị Ngọc Loan 0982466005  
5 Lê Văn Minh 0976299097  
6 Nguyễn Văn Minh 0912499296  
7 Trần Đình Nghiêm 0958471711  
8 Đỗ Quang Trung 0936182996  
 


 
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2005 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 15:27

HTML clipboard

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2005

TT Họ tên Điện thoại Email
1

Lưu Thị Lan Anh

 

 

2

Nguyễn Hữu Dũng

 

 

3

Triệu Tiến Dũng

 

 

4

Nguyễn Anh Phúc Đức

 

 

5

Chu Mạnh Hoàng

 

 

6

Lê Thanh Hùng

 

 

7

Nguyễn Quang Huy

 

 

8

Đào Thị Thuỷ Nguyệt

 

 

9

Nguyễn Xuân Sáng

 

 

10

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

 

 

11

Trần Đình Trung

 

 

12

Trần Nam Trung

 

 

13

Trịnh Văn Trung

 

 

14

Nguyễn Hồng Việt

 

 

 


 
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2004 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 15:21

HTML clipboard

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2004

TT Họ tên Điện thoại Email
1 Nguyễn Tuấn Anh    
2 Trần Ngọc Bách    
3 Hoàng Vũ Chung    
4 Phạm Đỗ Chung    
5 Dương Việt Cường    
6 Nguyễn Mạnh Cường    
7 Đặng Đức Dũng    
8 Nguyễn Quốc Dũng    
9 Nguyễn Văn Duy    
10 Đỗ Thu Hằng    
11 Trần Đức Hoàng    
12 Nguyễn Mạnh Hùng    
13 Nguyễn Đức Khoáng    
14 Nguyễn T. Kim Liên    
15 Phạm Hoài Linh    
16 Nguyễn Thái Long    
17 Nguyễn Văn Luân    
18 Phí Văn Lượng    
19 Bùi Thị Khánh Nhung    
20 Lê T. Mai Oanh    
21 Lương T. Kim Phượng    
22 Nguyễn Dương Thành    
23 Lưu Văn Thiêm    
24 Chu Văn Thuấn    
25 Lương T. Bích Thuỷ    
26 Vũ Thị Trang    
27 Khúc Quang Trung    
28 Trần Bảo Trung    
29 Trương Đình Trung    
30 Lê Văn Truyền    
31 Phùng T. Hồng Vân    
 


 
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2003 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 14:31
HTML clipboard

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2003

TT Họ tên Điện thoại Email
1 Trần Trọng  An

04.6405251/
037.851308/
0983080511
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2 Nguyễn Hải Bình 04.38527387/
0912314486

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

3 Phạm Thanh Bình 0912177990
 
 
4 Trần Đăng Chiến 0953382095
 
 
5 Hoàng Tiến Dũng

034.3520321
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Nguyễn Kim Giang

04.38325940/
0953313333/
0989145251
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Nguyễn Trường Giang 04.38243649/
0912153342
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Nguyễn Thượng Hải 04.35587944/
064.3824178/
0915188500
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Trịnh Thị Hằng 0351.3832093/
0983373827
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Nguyễn Thị Thu Hằng 0914363041/
036.3861087
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
 
quynhhoa_itims03@yahoo
12 Nguyễn Hữu Hùng 04.37641359/
0211.866488
 

 

13 Nguyễn Thị Lan

0914403565/
037.3872746
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Nguyễn Quang Lịch 04.35762132/
0240.3854140
0983797689
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Đàm Thị Mỹ Lương

04.36226219/
0915464779

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16 Lưu Hoàng Minh 04.38285016/
0983355345
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 Nguyễn Tuấn Minh 0989787901/
04.35639415
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 Trần Thị Việt Nga 0983810608/
038.844731
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04.38821636/
0983618318
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 Đặng Đức Phúc 04.37841557/
0350.3844980/
0904138875
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
21 Hoàng Hữu Tân 0912000350/
0435580086
 

 

22 Lưu Văn Thơ

04.35145179/
037.3850921/
0912790097
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
23 Bùi Tiến Trịnh 04.38687205/
0984473339

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

24 Bùi Đình Tú

04.35729077/
036.3833889/
0904345031
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
25 Lê Đắc Tuyên

034.3514901/
0989375986
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
26 Uông Văn Vỹ 04.37564333/1072
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
27 Đào Thị Thanh Yên 04.35583708/
0982750608
 

 


 
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2002 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 14:24

HTML clipboard

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2002

TT Họ tên Điện thoại Email
1 Nguyễn Thành Định    
2 Lâm Thị Kiều Giang    
3 Trần Thị Thu Hà    
4 Nguyễn Văn Hùng    
5 Đào Việt Linh    
6 Phạm Bình Minh    
7 Vương Dương Nguyên    
8 Đoàn Thị Yến Oanh    
9 Vương Sơn    
10 Phương Đình Tâm    
11 Cao Xuân Thắng    
12 Bùi Quang Thanh    
13 Nguyễn Thị Thu Thuỷ    
14 Phạm Văn Tùng    
15 Nguyễn Thành Trung    
16 Trần Hữu Trung    
17 Lê Tuấn Tú    
18 Đỗ Thành Việt    
 


 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 3

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?