Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh viên Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học
Công trình NCKH của NCS Đàm Nhân Bá In Email
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 10:40

Danh sách Công trình nghiên cứu khoa học của NCS Đàm Nhân Bá:

 1. FERROMAGNETIC ORDER IN LaNi5-xMgx; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

 2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DUNG DỊCH ĐIỆN LY KHÁC NHAU LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ ĐIỆN HÓA CỦA HỢP KIM LaNi4,8Ga0,2; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

 3. TÍNH TOÁN SỐ HẠT TỪ, KÍCH THƯỚC HẠT TỪ VÀ LỚP VỎ THUẬN TỪ TRONG HỆ VẬT LIỆU LaNi5-xGax; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

 


 
 


 
Công trình NCKH của NCS Đặng Thanh Lê In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 30 Tháng 3 2010 11:52

Danh sách Công trình nghiên cứu khoa học của NCS Đặng Thanh Lê:

 1. Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu, “On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance”, Sensors and Actuators B, 2010, B146, 1, 361.

 2. Nguyen Van Hieu, Dang Thi Thanh Le, Le Viet Thong, Do Thanh Viet, Do Cong Minh, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, “A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires”, submitted to Int. J. Nanotechnology.

 3. Dang Thi Thanh Le, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, Synthesis and LPG-sensing properties of TiO2 nanowires, J. Phys.: Conf. Ser. 187(2009) 012086.

 4. Dang Thi Thanh Le, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, Synthesis and gas-sensing properties of TiO2 nanowires, Advances in Natural Sciences, Vol. 9, No. 1, 2008, 303.

 5. Dang Thi Thanh Le, Nguyen Duc Chien, Effect of Cu doping on TiO2 thin film gas sensor performance, International Conference on Engineering Physics ICEP2006, Hanoi, 09-13, October, 2006, p (obtained the poster prize).
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 10:40 )

 
Công trình NCKH của NCS Nguyễn Trí Tuấn In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 30 Tháng 3 2010 09:17

Danh sách các công trình khoa học của NCS Nguyễn Trí Tuấn

 1. “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano tinh thể ZnS đồng pha tạp Cu-Mn bằng phương pháp hóa học đồng kết tủa”, Nguyễn Trí Tuấn, Phí Văn Lượng, Phạm Thành Huy, Bùi Quang Thanh, Trần Ngọc Khiêm, Trần Trọng An, Nguyễn Trọng Tuân, đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu, 11/2007.

 2. “Tính chất quang huỳnh quang của nano tinh thể ZnS:Cu trong màng thủy tinh Silica”, Phí Văn Lượng, Nguyễn Trí Tuấn, Phạm Thành Huy, Trần Ngọc Khiêm, Trần Trọng An, đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu, 11/2007.

 3. “Ảnh hưởng của ủ nhiệt đến cấu trúc và tính chất quang của nano tinh thể ZnS pha tạp Mn”, Nguyễn Trí Tuấn, Phạm Thành Huy, Phạm Văn Tuấn, Trịnh Xuân Anh, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Hồng Hà, Nguyễn Huyền Tụng, trình bày và đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quang học, quang phổ toàn quốc lần thứ 5, Nha Trang, 09/2008.

 4. “Single crystalline ZnS nanowires and their structural transformation to ZnO nanocrystalline wires by oxidation”, P. T. Huy, N. T. Tuan, N. D. Chien, and Dojin Kim, the 5th Korea- Vietnam International joint Symposium on Advanced Materials Sokcho, Korea, November 05 -08, 2008.

 5. “Hydrothermal synthesis and study on luminescence properties of ZnS microspheres and nanoparticles”, Nguyen Tri Tuan, Pham Thanh Huy, Nguyen Đuc Trung Kien, Pham Thanh Tam, Nguyen Van Dat, Le Van Nhan, Nguyen Tri Tai, Nguyen Huyen Tung, đã trình bày Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) – Đà Nẵng 8-10/11/2009.

 6. “Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể ZnS pha tạp Eu3+ tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa và thủy nhiệt”, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Đức Trung Kiên, Nguyễn Trí Tài, Nguyễn Huyền Tụng, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Phạm Hồng Dương, Phạm Thành Huy, đã trình bày Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) – Đà Nẵng 8-10/11/2009

 7. “Luminescence properties of ZnS nanoparticles and porous nanospheres synthesized via co-precipitationand hydrothermal route”, Nguyen Tri Tuan, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy, Nguyen Huyen Tung, International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009), 24-25 November 2009, Hanoi, Vietnam.


 


 
ITIMS tổ chức seminar cho các nghiên cứu sinh đang làm việc tại Hà Lan và Hàn Quốc In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 04 Tháng 2 2009 18:03

Hôm nay, 9h ngày 4/2/2009, Viện ITIMS đã tổ chức seminar cho các nghiên cứu sinh đang làm việc tại Hà Lan và Hàn Quốc trình bày các kết quả nghiên cứu:

1. NCS. Nguyễn Đức Minh
Tên báo cáo: Ferroelectric PZT thin films: fabrications (thin films, devices structure), electrical & piezo-displacement properties, and initial applications

2. TS. Nguyễn Đức Hoà:
Tên báo cáo: Synthesis and gas sensing applications of metal oxide nanowires

3. NCS. Ngô Ngọc Hà
Tên báo cáo: Optical properties of Si/Si:Er nanolayers grown by SMBE method


 Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?