Skip to content
Danh sách cán bộ
Danh sách cán bộ In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 18:19

Danh sách cán cán bộ phòng thí nghiệm:


TT Họ tên Vị trí
1 GS. TS. Nguyễn Phúc Dương Trưởng phòng thí nghiệm
2 TS. Trần Thị Việt Nga Phó phòng thí nghiệm
3 PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên/ Nghiên cứu
4 TS. Tô Thanh Loan Giảng viên/ Nghiên cứu

5

TS. Đào Thị Thủy Nguyệt

 Giảng viên/ Nghiên cứu

6 TS. Nguyễn Khắc Mẫn Giảng viên/ Nghiên cứu
7 TS. Lương Ngọc Anh Kỹ thuật

8

KS. Nguyễn Minh Hồng

Kỹ thuật

9
KS. Hoàng Quốc Khanh Kỹ thuật

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 03 Tháng 3 2022 11:14 )

 


Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?