Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ sở vật chất TB ngành Từ
Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thiết bị đo tính chất cơ 11607
2 Thiết bị ép 12908
3 Máy tạo khí hydro bằng phương pháp điện phân (gas generator) 19467
4 Máy rây hạt 15433
5 Thiết bị nghiền bị kiểu hành tinh 12271
6 Máy kiểm tra các đặc trưng của pin-accu (BS-9300R-Battery performance testing device) 13129
7 Hệ đo từ trở 13639
8 Hệ từ trường xung 11639
9 Từ kế mẫu rung 13911
10 Thiết bị nấu mẫu bằng hồ quang 10867

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?