Skip to content
Chu Mạnh Hoàng In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 09:53

Họ và tên: Chu Mạnh Hoàng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 13/07/1979
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ: Phòng 408, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: +84 38680787
Fax: +84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Công Nghệ Vi Hệ Thống (MEMS) (Cao học)

- Linh kiện vi hệ thống (Nghiên cứu sinh)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Quang học micro và nano (Micro/Nanophotonics)

- Vi hệ thống cơ quang điện tử (Optical MEMS)

- Cảm biến quang

3. Thành tích, giải thưởng:

- Học bổng của Xã hội Nhật Bản cho sự phát triển của khoa học (JSPS), 2010.
- Học bổng của chương trình tiên tiến về động học dòng chất lỏng (GCOE), Trường Đại học tổng hợp Tohoku, 2009.

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2011

Vi hệ thống cơ quang điện tử/ Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản

Thạc Sĩ

2007

Khoa học vật liệu/ Viện ITIMS – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

2004

Vật liệu điện tử/ Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 6/2004 đến tháng 10/2007: Nghiên cứu viên tại nhóm MEMS, học viên cao học tại Viện ITIMS.
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2011: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản.
- Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2012: Nghiên cứu sau Tiến Sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Tohoku-Nhật Bản.
- Từ tháng 9/2012 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Công trình NCKH điển hình:

  • Phát triển và đóng gói vi gương trong chân không cho ứng dụng thể hiện hình ảnh dựa trên quét tia laze, Quỹ phát triển khoa học của Xã hội Nhật Bản (JSPS), MS: K122-2134.

  • Nghiên cứu chế tạo dây nano silíc đơn tinh thể và linh kiện cộng hưởng hệ số phẩm chất cao trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt cho ứng dụng trong các hệ thống nano, Quỹ Phát Triển Khoa Học Quốc Gia Việt Nam (NAFOSTED), MS: “103.02-2013.53”.

 

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

1. Nguyen Van Minh, Nguyen Thi Hue, Nghiem Thi Ha Lien and Chu Manh Hoang, “Close-Packed Monolayer Self-Assembly of Silica Nanospheres Assisted by Infrared Irradiation”, Electron. Mater. Lett., DOI: 10.1007/s13391-017-6389-x (2017).

2. Chu Manh Hoang, Takuya Iida, Le Tri Dat, Ho Thanh Huy, Nguyen Duy Vy, “Optimal coating thickness for enhancement of optical effects in optical multilayer-based metrologies”, Optics Communications, Vol. 403, 15, 150-154 (2017).

3. Minh Ngoc Nguyen, Long Quang Nguyen, Nhat Sinh Ha, Hoang Manh Chu and Hung Ngoc Vu, “Z-axis tuning fork gyroscope having a controlled anti-phase and freestanding architecture: design and fabrication”, Int. J. Nanotechnol. (2017) in press.

4. Le Van Tam, Dang Van Hieu, Nguyen Duy Vy, Vu Ngoc Hung and Chu Manh Hoang, “Design and simulation analysis of an electrostatic actuator for improving the performance of scanning probe nanolithography”, Vietnam Journal of Science and Technology 55 (4) (2017).

5. Nguyen Van Chinh, Nguyen Thanh Huong, C. M. Hoang “Wedge Mode Propagation Characteristics of Triangular–shaped Surface Plasmon Waveguide”, VNU Journal of Mathematics and Physics, vol. 32, n. 3, 2016, p. 41-48.

6. C. M. Hoang, N.V. Minh, V. N. Hung and Kazuhiro Hane “25 nm Single-Crystal Silicon Nanowires Fabricated by Anisotropic Wet Etching”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol. 17, 2017, pp. 1525-1529.

7. Minh Ngoc Nguyen, Nhat Sinh Ha, Long Quang Nguyen, Hoang Manh Chu and Hung Ngoc Vu  “Z-Axis Micromachined Tuning Fork Gyroscope with Low Air Damping”, Micromachines, vol. 8, 2017, 42 (10pp).

8. Hoang Chu Manh, Nguyen Duy Vy, Le Tri Dat, and Takuya Iida “Enhancing amplitudes of higher-order eigenmodes of AFM cantilevers by laser for better mass sensing”, Japanese Journal of Applied Physics, vol. 56, 2017, 06GK05-1 – 6. 

9. N. V. Minh, N. N. Son, N.T. H. Lien and C. M. Hoang “Non-close packaged monolayer of silica nanoparticles on silicon substrate using HF vapor etching”, IET Micro & Nano Letters, vol. 17, 2017, pp. 1-4.

10. Nguyen Van Chinh, Nguyen Thanh Huong, Vu Ngoc Hung, Chu Manh Hoang “Characteristics of Trapezoidal-Shaped Plasmonic Waveguide”, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi, Oct. 2th - 5rd, 2016, pp. 111-114, ISBN:978-604-95.

11. Le Van Tam, Dang Van Hieu, Vu Ngoc Hung and Chu Manh Hoang “A micro-suspension electrostatic actuator for improving the performance of scanning probe nanolithography”, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi, Oct. 2th - 5rd, 2016, pp. 115-118, ISBN:978-604-95-0010-7.

12. Nguyen Van Minh, Do Thi Hue, Nghiem Thi Ha Lien, Vu Thu Hien, Vu Ngoc Hung, Chu Manh Hoang “Self-assembly of close-packed monolayer of silica nanospheres on silicon substrate with infrared irradiation”, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi, Oct. 2th - 5rd, 2016, pp. 119-122, ISBN:978-604-95-0010-7. 

13. Nguyen Thanh Huong, Nguyen Van Chinh, Vu Ngoc Hung and Chu Manh Hoang “Design and Simulation of Channel Surface Plasmon Polariton Waveguide”, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi, Oct. 2th - 5rd, 2016, pp. 253-256, ISBN:978-604-95-0010-7.

14. Minh Ngoc Nguyen, Nhat Sinh Ha, Long Quang Nguyen, Thong Quang Trinh, Hoang Manh Chu, Hung Ngoc Vu “Z-Axis Micromachined Tuning Fork Gyroscope With Freestanding Architecture”, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi, Oct. 2th - 5rd, 2016, pp. 257-262, ISBN:978-604-95-0010-7.

15. Nguyen Thanh Huong, Nguyen Van Chinh, Vu Ngoc Hung, Chu Manh Hoang “Surface Plasmon Polariton Modes in V-Shaped Groove”, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi, Oct. 2th - 5rd, 2016, pp. 139-142, ISBN:978-604-95-0010-7.

16. Nguyen Ngoc Son, Nguyen Van Minh, and Chu Manh Hoang “Absorption and scattering of gold-shell semi-sphere nanoparticles”, Hội nghị quang học-quang phổ toàn quốc lần thứ 9, 7-10/11/2016, pp. 385-388, ISBN: 978-604-913-578-1.

17. Nguyen Thanh Huong, Nguyen Van Chinh, and Chu Manh Hoang “Guiding mode characteristics of hybrid V-grooved surface plasmon waveguides”, Hội nghị quang học-quang phổ toàn quốc lần thứ 9, 7-10/11/2016, pp. 189-192, ISBN: 978-604-913-578-1.

18. Nguyen Van Chinh, Nguyen Thanh Huong, and Chu Manh Hoang “A study on direct coupling between photonic and wedge surface plasmon waveguides”, Hội nghị quang học-quang phổ toàn quốc lần thứ 9, 7-10/11/2016, pp. 224-227, ISBN: 978-604-913-578-1.

19. Nguyen Van Minh, Do Thi Hue, Nguyen Ngoc Son, Nghiem Thi Ha Lien, and Chu Manh Hoang “Plamonic nanostructures based on monolayer of close-packaged silica nanoparticles”, Hội nghị quang học - quang phổ toàn quốc lần thứ 9, 7-10/11/2016, pp. 206-209, ISBN: 978-604-913-578-1.

20. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quang long, Hà Sinh Nhật, Chu Mạnh Hoàng và Vũ Ngọc Hùng “Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo Con Quay Vi Cơ Kiểu Âm Thoa Có Độ Suy Hao Thấp trong Môi Trường Không Khí”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử- VCM-2016, 25-26/11/2016, pp. 448-452, ISBN:978-604-913-503-3.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Hà Sinh Nhật

- Nguyễn Văn Chính

- Lê Văn Tâm

- Triệu Quang Tuấn

- Nguyễn Ngọc Sơn

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Nguyễn Thanh Hương

- Nguyễn Văn Minh

- Đặng Văn Hiếu

11. Phản biện cho các tạp chí quốc tế

  • Optics Letters
  • The ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics
  • The Journal of Vacuum Science and Technology B
  • The Journal of Circuits, Systems and Computers
  • Journal of Measurement
  • Journal of Micromechanics and Microengineering
  • Journal of Sensors & Actuators: A, Physical
 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 8 2017 05:33 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?