Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Thông báo Dành cho cán bộ Seminar: Research Activities of Advanced Materials in Nagoya Institute of Technology (NITECH), Japan
Seminar: Research Activities of Advanced Materials in Nagoya Institute of Technology (NITECH), Japan In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 20 Tháng 8 2010 13:29
Seminar

Research Activities of Advanced Materials
in Nagoya Institute of Technology (NITECH), Japan
By Professor Masayuki Nogami


Contents: Inorganic materials, Glass and ceramics, Fuel Cells, Nonlinear Optics, Nanoparticles

14:00, November 11th, International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Professor Masayuki Nogami
Department of Materials Science and Engineering
The Institute of Ceramics Research & Education (ICRE)
Nagoya Institute of Technology (NIT)
Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya, 466-8555, Japan
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Biography

Masayuki Nogami was born in Japan, he received B.S. and M.S. from Nagoya Institute of Technology (NITECH) and obtained his PhD from Osaka University. Now he is professor of Department of Advanced Materials in NITECH, President of The Japanese Sol-gel Society and Chair of Glass Division of Ceramic Society of Japan. His main research interests include ceramics, glasses, metal nanoparticles, hybrid materials, sol-gel chemistry, and synthesis of advanced materials for optic and fuel cell applications. He has authored over 400 academic papers. 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 14 Tháng 10 2010 14:06 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?