Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Đào tạo Đào tạo thạc sĩ Giáo trình & bài giảng Phân tích cấu trúc của vật liệu
Phân tích cấu trúc của vật liệu In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 07 Tháng 12 2016 17:10

Danh mục học liệu của môn học Phân tích cấu trúc của vật liệu:

1 - Chương 0: Giới thiệu môn học phân tích cấu trúc vật liệu 

2 - Chương I: Mở đầu: Cấu trúc của vật rắn

3 - Chương II: Các phương pháp nhiễu xạ

4 - Chương III: Các phương pháp hiển vi 

5 - Chương IV: Các phương pháp phân tích phổ

6 - Chương V:  Các phương pháp SPM

 

Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
Viện ITIMS, ĐHBKHN

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 09:25 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?