Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Đào tạo Đào tạo thạc sĩ Giáo trình & bài giảng Phân tích cấu trúc của vật liệu
Phân tích cấu trúc của vật liệu In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 07 Tháng 12 2016 17:10

Danh mục học liệu của môn học Phân tích cấu trúc của vật liệu:

1 - Chương 0: Giới thiệu môn học phân tích cấu trúc vật liệu 

2 - Chương I: Mở đầu: Cấu trúc của vật rắn

3 - Chương II: Các phương pháp nhiễu xạ

4 - Chương III: Các phương pháp hiển vi 

5 - Chương IV: Các phương pháp phân tích phổ

6 - Chương V:  Các phương pháp SPM

 

Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
Viện ITIMS, ĐHBKHN

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 09:25 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?