Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Đào tạo Đào tạo thạc sĩ Giáo trình & bài giảng Giới thiệu lập trình cho ghép nối
Giới thiệu lập trình cho ghép nối In Email
Viết bởi Vu Anh Minh   
Thứ hai, 09 Tháng 3 2009 10:04

Trong bài học này, chúng tôi tổng kết lại một số cú pháp, câu lệnh cơ bản sử dụng trong phần thực hành ghép nối, ở đây sử dụng với ngôn ngữ lập trình C. Đây là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, vì sinh viên đã học các ngôn ngữ lập trình có cấu trúc ở Đại học nên ở đây không đi sâu vào ngôn ngữ mà chỉ hệ thống lại những câu lệnh thiết yếu dùng trong môn học tin 

Tài Turbo C về tại đây : Download giải nén với Winrar

Vì lập trình ghép nối đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian nên việc lập trình cần tiến hành trong môi trường DOS, để vào DOS, bấm F5 trong quá trình khởi động, chọn Command prompt only

1) Khởi động C, một số câu lệnh DOS cơ bản

Để khởi động Turbo C chọn C:\TC\ Enter sau đó gõ TC Enter để vào môi trường soạn thảo Turbo C (môi trường IDE)

Một số câu lênh DOS hay dùng 

CD để chuyển qua giữa các thư mục

Ví dụ : CD TC enter để vào thư mục TC

Tạo một thư mục MD  <tên thư mục> enter

 2) Khai báo, kiểu dữ liệu, nhập xuất dữ liệu 

 

Hình 1: Màn hình nhập 1 số từ bàn phím và viết ra màn hình
 
Hình 2: Màn hình DOS kết quả

 3) Khai báo mảng, vòng lặp xác định

 

Hình 3: Khai báo 1 mảng 3 phần tử và dùng vòng lặp xác định để in các phần tử mảng ra màn hình
 
Hình 4: Kết quả các phần tử mảng được in ra màn hình

 4) Vòng lặp không xác định, chú giải dòng lệnh,...

 

Hình 5: Dùng vòng lặp không xác định thực hiện nhiệm vu in ra màn hình cho đến khi gõ 1 phím
Hình 6: Dùng vòng lặp không xác định để tìm mã bàn phím, thoát bằng một phím định nghĩa trước
Hình 7:  Vòng lặp không xác định và lệnh swith để thực hiện một menu lựa chọn
 
Hình 8: Khởi tạo chế độ đồ họa và vẽ 1 vòng tròn bán kính xác định
Hình 9: Bài tập với mảng Buble Sort - Tham khảo về thuật toán Sắp xếp
 
Hình 10: Bài tập tính tổng với dẫy số, xuất kết quả ra cổng A và cổng C Front-End
 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 17:56 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?