Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Liên kết web Website các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Website các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ In Email
Thứ sáu, 05 Tháng 12 2008 17:16

CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

1. Bộ Ngoại giao
2. Bộ Tư pháp
3. Bộ Công thương
4. Bộ Tài chính
5. Bộ Giao thông Vận tải
6. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
7. Bộ Xây dựng
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo
9. Bộ Thông tin và Truyền thông
10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12. Bộ Y tế
13. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
14. Bộ Khoa học và Công nghệ
15. Bộ Tài nguyên và Môi trường
16. Ngân hàng Nhà nước Việt nam
17. Thanh tra Chính phủ
18. Uỷ ban Dân tộc
19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
20. Thanh tra Chính phủ
21. Viện KH&CN Việt Nam
22. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
http://www.mofa.gov.vn/
http://www.moj.gov.vn/
http://www.moit.gov.vn/
http://www.mot.gov.vn/
http://www.mt.gov.vn/
http://www.molisa.gov.vn/
http://www.moc.gov.vn/
http://www.moet.edu.vn
http://www.mic.gov.vn/
http://www.agroviet.gov.vn/
http://www.mpi.gov.vn/
http://www.moh.gov.vn/
http://www.cinet.gov.vn/
http://www.most.gov.vn/
http://www.monre.gov.vn/
http://www.sbv.gov.vn/
http://www.thanhtra.gov.vn/
http://www.cema.gov.vn/
http://www.sbv.gov.vn/vn/
http://www.thanhtra.gov.vn/
http://www.vast.ac.vn/
http://www.vass.gov.vn/

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 12 2008 17:35 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?