Skip to content
Giới thiệu In Email
Viết bởi Admin   
Thứ bảy, 18 Tháng 2 2017 14:10

Phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển và ứng dụng cảm biến nano được thành lập theo quyết định số 1219/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là một phòng thí nghiệm tiên tiến, có sức mạnh và tiềm lực nghiên cứu ở trình độ cao, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Phòng thí nghiệm đã công bố được các công trình khoa học có chỉ số ảnh hưởng cao (impact factor) trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI).

  • Phòng thí nghiệm Nghiên cứu phát triển và ứng dụng cảm biến nano thuộc Viện ITIMS thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu nano và cảm biến nano, ứng dụng trong các lĩnh vực: điều khiển tự động, an ninh quốc gia, quang trắc môi trường, cảnh báo thiên tai, kiểm tra an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, nông nghiệp và công nghiệp v.v..

  • Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu về Vật liệu và Công nghệ nano trong và ngoài nước trong việc tiến hành các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các công nghệ thích hợp.

  • Tham gia đào tạo đại học và sau đại học về Vật liệu và linh kiện có cấu trúc nano.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:32 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?