Skip to content
Bùi Thị Hằng In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 16:24

Họ và tên: Bùi Thị Hằng
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 1972
Vị trí công tác: Giảng viên, Phó phòng Công nghệ Vi hệ thống và Cảm biến
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Hệ dữ trữ năng lượng: Khoa học và Công nghệ 

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Pin Fe/air
- Pin Lithium

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2003 - 2005
Khoa học Vật liệu, Trường ĐHTH Kyushu

Thạc Sĩ

1994 - 1996
Khoa học vật liệu, Viện ITIMS

Kỹ sư/cử nhân

1989 - 1993
Vật lý, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

•    1996-2003: Viện đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS).
•    2005-2007: Tổ chức Khoa học và Công nghệ Nhật Bản  (JST).
•    2007-2009:  Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Nhật Bản (NIMS).
•    2009-2010: Viện đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS).
•    2010-nay:  Giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6. Các giáo trình đã biên soạn

- Không có

7. Các công trình NCKH và Bài báo KH đã công bố:

 1. Properties of carbon anodes and thermal stability in LiPF6/methyl difluoroacetate electrolyte, J. Electrochem. Soc., 150, pp. A1476-A1483 (2003),M. Ihara, B. T. Hang, K. Sato, M. Egashira, S. Okada, J. Yamaki.
 2. The effect of carbon species on the properties of Fe/C composite for metal-air battery anode,

  J. Power Sources, 143, pp. 256-264 (2005), B. T. Hang, M. Egashira, I. Watanabe, S. Okada, J. Yamaki, S-H Yoon, I. Mochida.

 3. The electrochemical properties of Fe2O3-loaded carbon electrodes for iron-air battery anodes,

  J. Power Sources, 150, pp. 261-271 (2005),B. T. Hang, T. Watanabe, M. Egashira, S. Okada, J. Yamaki, S. Hata, S. Yoon and I. Mochida.

 4. Comparative Study of Fe2O3-Nano-Loaded Carbon and Fe2O3-Nano/Carbon Mixed Composites for Iron-Air Battery Anodes, Electrochemical and Solid-State Letters, 8, pp. A476-A480 (2005), B. T. Hang, T. Watanabe, M. Egashira, S. Okada, J. Yamaki, S. Yoon, I. Mochida.

 5. The effect of additives on the electrochemical properties of Fe/C  composite for Fe/air battery anode, J. Power Sources, 155, pp. 461-469 (2006), B. T. Hang, T. Watanabe, M. Egashira, I. Watanabe, S. Okada, J. Yamaki.

 6. Effect of metal-sulfide additives on electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon for Fe/air battery anodes J. Power Sources, 168, pp. 522-532 (2007) Bui Thi Hang, Seong-Ho Yoon, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki

 7. Fe2O3 - filled carbon nanotubes as a negative electrode for an Fe-air battery  J. Power Sources, 178, pp. 393-401 (2008). B. T. Hang, H. Hayashi, S. Yoon, S. Okada, J. Yamaki.

 8. Electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon as a lithium battery anode,J.  Power Sources, 161, pp. 1281-1287 (2006).B. T. Hang, T. Watanabe, T. Doi, S. Okada, J. Yamaki.

 9. Effect of carbonaceous materials on electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon as a lithium battery negative electrode  J. Power Sources, 174, pp. 493-500 (2007). B. T. Hang, T. Doi, S. Okada, J. Yamaki.

 10. Effect of binder content on the cycle performance of nano-sized Fe2O3-loaded carbon for use as a lithium battery negative electrode   J. Power Sources, 178,  pp. 402-408 (2008), B. T. Hang, S. Okada, J. Yamaki.

 11. Lithium silicon sulfide as an anode material in all-solid-state lithium batteries  J. Power Sources, 195, pp. 3323-3327 (2010)B.T. Hang, T. Ohnishi, M. Osada, X. Xu, K. Takada, T. Sasaki

8. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

9. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

10.  Các thông tin khác

- Không có
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 16:01 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?