Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ
Thiết bị cho PTN Nano Từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thiết bị đo tính chất cơ Vu Anh Minh 11018
2 Thiết bị ép Vu Anh Minh 12365
3 Máy tạo khí hydro bằng phương pháp điện phân (gas generator) Vu Anh Minh 18834
4 Máy rây hạt Vu Anh Minh 14900
5 Thiết bị nghiền bị kiểu hành tinh Vu Anh Minh 11765
6 Máy kiểm tra các đặc trưng của pin-accu (BS-9300R-Battery performance testing device) Vu Anh Minh 12606
7 Hệ đo từ trở Vu Anh Minh 13066
8 Hệ từ trường xung Vu Anh Minh 11106
9 Từ kế mẫu rung Vu Anh Minh 13320
10 Thiết bị nấu mẫu bằng hồ quang Vu Anh Minh 10272
11 Thiết bị bốc bay chân không Vu Anh Minh 12446
12 Máy phún xạ cao tần Vu Anh Minh 12863
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?