Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ
Thiết bị cho PTN Nano Từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thiết bị đo tính chất cơ Vu Anh Minh 11313
2 Thiết bị ép Vu Anh Minh 12631
3 Máy tạo khí hydro bằng phương pháp điện phân (gas generator) Vu Anh Minh 19156
4 Máy rây hạt Vu Anh Minh 15178
5 Thiết bị nghiền bị kiểu hành tinh Vu Anh Minh 12024
6 Máy kiểm tra các đặc trưng của pin-accu (BS-9300R-Battery performance testing device) Vu Anh Minh 12870
7 Hệ đo từ trở Vu Anh Minh 13361
8 Hệ từ trường xung Vu Anh Minh 11378
9 Từ kế mẫu rung Vu Anh Minh 13619
10 Thiết bị nấu mẫu bằng hồ quang Vu Anh Minh 10573
11 Thiết bị bốc bay chân không Vu Anh Minh 12714
12 Máy phún xạ cao tần Vu Anh Minh 13170
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?