Văn phòng Viện Print
Written by Admin   
Tuesday, 07 April 2009 12:43

VĂN PHÒNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU (ITIMS)

VĂN PHÒNG VIỆN:

CN. TRẦN THU HÀ
Phòng 305-A, Tòa nhà ITIMS, C10
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ĐT: (+844) 38680787; (+844) 38680786
Fax: (+844) 38692963

CÔNG TÁC GIÁO VỤ, ĐÀO TẠO 

CN.  NGUYỄN PHƯƠNG LOAN 
Phòng: 305-B -  Tòa nhà ITIMS, C10
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ĐT: (+844) 38680787; (+844) 38680786
Fax: (+844) 38692963

CÔNG TÁC KẾ TOÁN

CN. TRẦN KIM TÚ 
Phòng: 305-B -  Tòa nhà ITIMS, C10
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ĐT: (+844) 38680787; (+844) 38680786
Fax: (+844) 38692963

Last Updated ( Tuesday, 07 April 2009 13:30 )