Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 22/02/2010 - 26/02/2010 Print
Written by Admin   
Monday, 08 February 2010 11:24

Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 22/02/2010 - 26/02/2010

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2009

1.  Tuần: 22/02/2009 - 26/02/2010

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Thứ 7

 Sáng


Cơ học lượng tử
ứng dụng

Tiếng Anh
nâng cao

Tiếng Anh
nâng cao

Cơ học lượng tử
ứng dụng

 

 Chiều

 


 

 


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 404, Tầng 4, viện ITIMS.
4. Môn học:   
       1. Cơ học lượng tử ứng dụng. PGS. TS. Đỗ Phương Liên
       2. Tiếng Anh nâng cao. ThS. Bùi Thị Diệu Linh

Ghi chú: -

 

Last Updated ( Monday, 08 February 2010 11:28 )