Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 25/01/2010 - 29/01/2010 Print
Written by Admin   
Monday, 25 January 2010 15:27

Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 25/01/2010 - 29/01/2010

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2009

1.  Tuần: 25/01/2009 - 29/01/2010

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Thứ 7

 Sáng


 

 

Thi Cấu trúc điện tử
và liên kết trong phân tử
và vật rắn

 

 

 Chiều

 


 

 


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 404, Tầng 4, viện ITIMS.
                     Môn Kỹ thuật đặc trưng vật liệu học tại phòng 511, nhà T, ĐHBKHN
                     Môn Khoa học vật liệu nâng cao học tại phòng 551, nhà T, ĐHBKHN
4. Môn học:   
    1. Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn. TS. Nguyễn Phúc Dương   

Ghi chú: -14h00 ngày 04/01/2010 thi Vật lý thống kê ứng dụng