Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 23/02/2009 - 27/02/2009 Print
Written by Admin   
Friday, 20 February 2009 16:39

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 23/02/2009 - 27/02/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 23/02/2009 - 27/02/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng


Thực tập
Khoa học Vật liệu


Thực tập
Khoa học Vật liệu  

Thực tập
Khoa học Vật liệu

 Chiều

Điện tử cơ sở

Thực tập
Khoa học Vật liệu


Thực tập
Khoa học Vật liệu

Điện tử cơ sở

Thực tập
Khoa học Vật liệu

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.

4. Môn học:   
  1. Điện tử cơ sở. PGG. TS. Trần Quang Vinh
  2. Thực tập  Khoa học Vật liệu. TS. Nguyễn Phúc Dương

Ghi chú: Các học viên nộp Báo cáo môn Khoa học vật liệu  trước ngày 26/02/2009

Last Updated ( Friday, 20 February 2009 16:55 )